Boström Cup

Det var tänkt att det skulle bli en simultan denna speciella onsdag. Men ett väldigt välbesökt Laserdome gjorde att detta inte var möjligt. Henrik beslutade att det var bättre med en liten blixtturnering. Boström’s Cup 21/3 med betänketiden 3min + 2 s fick till slut åtta välmotiverade deltagare och ett antal välmotiverade åskådare. Efter sju spännande ronder blev resultatet följande:

1 Patrik Lyrberg 6,5 p
2 Stefan Schneider 6 p
3 Anders Bäcklund 5,5 p
4 Henrik Boström 4 p
5 Anders Larsson 3 p
6-8 Radu Cernea, Peter Mozelius, Firas Haki 1 p

Nästa klubbkväll 28/3 blir det Vår-GP II. 4-mannagrupper, 20-minuterspartier.

Lämna en kommentar