Mecenater

Kungstornets Mecenater
är en som betalt dubbel medlemsavgift

2020
Kaj Engström
Ulrik Svensson
Mårten Aronsson
Stefan Nyberg
Urban Wikström
Patrik Lyrberg
Niklas Hedlund

2019
Matts Unander
Henrik Boström
Mårten Aronsson
Urban Wikström
Patrik Lyrberg
Johan Henriksson
Stefan Nyberg