Poltergeist

En schackhistoria ur det verkliga livet

Poltergeist
Vad är slump? Som schackspelare har jag ibland
funderat över detta fenomen.

Läs mer