Styrelse

Kungstornets organisationsnummer: 802438-2569

Styrelse

Ordförande
Urban Wikström
urban.wikstrom@utbildning.stockholm.se

Sekreterare
Jan-Peter Palmblad
janpeter_palmblad@hotmail.com

Kassör
Kaj Engström

Ledamot
Anders Bäcklund

Ledamot
Anders Larsson

Ledamot
Patrik Lyrberg

Ledamot
Henrik Boström

Suppleant
Matts Unander

Revisor
Tommy Bech Kristensen