Höstavslutning och julbord

– Glögg
– Julbord
– Högtidstal
– Avslutningsblixt

Allt till det facila priset 200 kr

O.S.A. 11 december till Urban Wikström, karlurban@me.com (vändande post)
eller 070 771 76 56 (lämna meddelande om undertecknad inte svarar)