Problem-KM 11 april

Årets klubbmästerskap lockade tolv problemlösningsinriktade deltagare. Det var vårt tredje KM och precis som tidigare var problemen komponerade och speciellt utvalda av landets ledande problemist Christer Jonsson. Tävlingsuppgifterna var nio till antalet och av skiftande karaktär och svårighetsgrad. Såväl vanliga matt i 2, 3 och 4 drag som själv- och hjälpmatter.
Efter ett par timmars grubblerier var det dags för deltagarna att lämna in sina svar och sedan följde visning av de korrekta lösningarna.
Ingen av deltagarna hade alla rätt.
Bäst lyckades Kaj Engström och Mårten Aronsson som delade segern med 7 rätt.
De följdes av Jan Peter Palmblad med 6 och Patrik Lyrberg 5 rätt.
Dessutom hade Kaj sammanställt ett antal 2-dragare som ytterligare träning vilket var mycket uppskattat.
Sammanfattningsvis en både krävande och givande kväll som förhoppningsvis gav inspiration och fördjupat intresse för problemlösningskonsten.

Lämna en kommentar