Kungstornares resultat i Rilton Cup, Elo och 1800

Rilton Cup

Näst bäste svensk blev IM Patrik Lyrberg, han fick 6 poäng och hamnade på 21:a plats. 

Luis tog 3,5 poäng och blev 126

Torbjörn tog 3 poäng och blev 141


Rilton Elo

Haroon, 6,5 poäng och hamnade på 8 plats

Per, 5 poäng, 55 plats

Michael, 4 poäng, 92 plats

Firas, 3,5 poäng, 107 plats

Radu, 3 poäng, 136 plats

Rilton 1800

Kjell, 5 poäng och 18 plats

Lämna en kommentar