Rilton Cup och ELO har startat

Så är då Rilton turneringarna ingång.

I Rilton Cup är följande anmälda:

Patrik, Luis och Torbjörn G.

I första ronden var det teoretiskt inga överaskningar när det gäller Kungstornets deltagare. Patrik vinner, Luis och Torbjörn som möter GMare förlorar. Men allt är och blir inte som det ser ut som på papperet. Med lite mer kyla hade det kunnat se annorlunda ut. Luis som mötte italienske GM Moroni hade nog önskat att han var en välkyld dator. Efter 44 Tg1 har vit en svag fördel. Spelar svart rätt är det lika spel. Efter svarts svaga 45 … g6 står vit på vinst enligt datorn. Det finns i ställningen (se bild) två bra drag; 46 e4 och det vinnande 46 Lg4. Övriga drag är bättre för svart. Vit spelar nu 46 Tb1, troligen för att bromsa fribonden på b-linjen. Efter svarts svaga svar 46 … Ta6 ska vit åter spela det nu något starkare och enligt datorn vinnande 47 Lg4. Vit har dock andra planer och spelar istället 47 e4. Rätt drag om vit hade spelat det i föregående drag. Nu börjar marken så sakta att ha en tendens att luta åt fel håll för vit även om lika spel fortfarande finns där. Efter 51 d5 lutar inte bara golvet åt fel håll utan en hel avgrund öppnar sig. Synd på ett i övrigt fint parti. Chansen fanns där.

I denna ställning där svart har spelat 45 … g6 och vit svarar med 46 Tb1 ska vit alltså för att få motspel istället spela 46 Lg4.

Det hela leder till en ställning som er blygsamme redaktör säger är minst remi, vinst säger datorn. Möjligen har datorn mer rätt.

 

I Rilton ELO är följande anmälda:

Haroon, Per I, Michael S, Firas och Radu.

Första ronden: Haroon vinner, Per remi, Michael och Radu förlorar. Och så utropstecknet. Vi lyfter på hatt och toupé för Firas som hade nerverna under kontroll och vann över Rune Evertsson. Snyggt!

 

På http://www.rilton.se/resultat.html kan du följa deras vidare framfart i respektive turnering.

 

Lämna en kommentar