Kungstornet online på Lichess

Det kommer tyvärr att dröja innan vi kan anordnar närschack på klubben. Därför kommer vi att ha onlinetävlingar på https://lichess.org/team/kungstornet för intresserade klubbmedlemmar varje onsdag och torsdag tills vidare under våren.

På onsdagar kl 19.00-20.40 anordnas blixttävlingar med betänketid 3+2.

På torsdagar kl 19.15-21.15 anordnas snabbschacktävlingar med betänketid 7+3.

Om intresse finns för andra tävlingsvarianter så kommer även detta kunna anordnas.

Lämna en kommentar