Kungstornets öppna KM problemlösning

Kungstornet har genomfört sitt traditionella Öppna KM i problemlösning.
Elva deltagare skrynklade pannor under de två timmar de hade för att lösa problemen komponerade av Sveriges bäste komponist Christer Jonsson.

Det fanns nio lätta problem (matt två) och 7 svåra problem. Man kan lugnt konstatera att vad som uppfattas som svårt och vad som är lätt är upp till individen och vilken rutin man har att lösa problem. Undertecknad tycker att alla är svåra. Så en stor applåd till deltagarna och speciellt till vinnarna.

Och vinnarna är:

Svåra problem
1. Kaj Engström / Bo Adler – 5,17 / 5,17 poäng -(de körde en delad variant)
3. Jan-Peter Palmblad – 3 poäng
4. Henrik Boström – 1 poäng

Lätta problem
1. Patrik Lyrberg – 10 poäng
2. Gunnar Holmqvist – 9,75 poäng
3. Adam Österberg – 9,5


Enväldig domare Mats Jonsson med bisittare Alex Kofler

Vad var det då för problem? Har nedan kan du se dem och försöka lösa dem. Lycka till!

De lätta


och de svåra

Lämna en kommentar