Lite taktikträning inför Årsmötet

Det är dags för Kungstornets årsmöte på onsdag den 31 januari och vad kan vara en mer naturlig förberedelse inför detta än att ägna sig åt lite problemlösning?

Det som gör ställningen nedan lite säregen är att vit trots dam mot springare måste hitta en rad precisa drag för att kunna konvertera sin fördel. Svårighetsgraden för den här uppgiften är knappast omänsklig, men undertecknad bevisade att det var fullt möjligt att gå fel i det ursprungliga blixtpartiet.

Utöver att hitta rätt väg framåt för vit så finns det även anledning att fundera kring de möjligheter som svart har att komplicera vits vinstföring. Just den här uppgiften har ett ganska tydligt ”slutdrag” och jag skulle rekommendera att analysmotor inte konsulteras innan detta har hittats.

Nästan alla möjliga former av återkoppling angående de här uppgifterna är uppskattade så att det går att få en bild av den funktion som de kan fylla.

Lämna en kommentar