Lite helgtaktik

Vits senaste drag var 20. Tf6!?. I blixt var detta ett strålande drag, eftersom undertecknad gick in i en väldigt instruktiv matt ett par drag senare. Det som gör ställningen till en lämplig träningsuppgift är att båda spelarna har flera dolda resurser som nog kan kräva lite tankearbete för att upptäcka. En bra slutpunkt för analysen är när man kommit fram till en tydlig ställningsbedömning. Vid den efterföljande konsultationen av analysmotor kan det vara värt att dubbelkolla om några finesser i variantträden missades.

Lämna en kommentar