Månadsblixt mars

I månadsblixten 15 mars samlade endast tio deltagare. Därför möttes alla i en Bergergrupp och resultatet blev:

1. Christian Jepson 7
2. Patrik Lyrberg 6
3. Anders Bäcklund 6
4. Nils Carlsson 5
5. Niclas Hjelm 4
6. Deniz Arman 4
7. Henrik Boström 4
8. Mårten Aronsson 4
9. Ingvar Gundersen 3
10. Pascal Fogelberg 2

 

Nästa månadsblixt spelas 5 april

Lämna en kommentar