Andra ronden i Chess Team Battle

Några betraktelser om Kungstornets andra Chess Team Battle den 12 april

Sveriges Schackförbunds Chess Team Battle har bara funnits ett par veckor, men med ett växande deltagarantal och intresse så har initiativet hittills varit väldigt lyckat. Kungstornets andra helg i division två med en placering på sjätte plats bland de tio tävlande lagen kan helt klart beskrivas som en stabil och godkänd insats. Sammanlagt var det tretton Kungstornare som var med och spelade och detta får anses vara en strålande uppslutning till den nya tävlingsformen. För den som trängtar efter fler detaljer kan man hitta resultatlistan här: https://lichess.org/tournament/KaPVuQMD

Beträffande tävlingsformens egenheter så vidhåller jag att den enskilt klart viktigaste faktorn är momentum, eftersom det exempelvis är betydligt lättare att ha det rätta självförtroendet för att fatta riskfyllda och kritiska beslut om man har lyckats ta ett par poäng tidigare i tävlingen. En annan intressant faktor i mina partier och som möjligtvis kan ha förekommit även i andras partier är de abrupta omsvängningar som jag upplever som mer vanligt förekommande i onlineschack jämfört med närschack. I mina tre förlustpartier hade jag åtminstone klar fördel vid olika tillfällen medan jag lyckades vända ett par hopplöst förlorade ställningar till vinst i en del av de övriga partierna. Omsvängningar är naturligtvis ingenting atypiskt för blixtschack, men jag upplever det helt klart som att de förekommer i större utsträckning i onlineblixt. En annan lite annorlunda aspekt med Lichess lottningssystem är att förhållandevis stor vikt verkar läggas vid en spelares ranking och därför blir tendensen att man huvudsakligen får spela mot spelare inom den egna rankingklassen. Jag uppskattade detta, eftersom jag fick möta ett par IM- och en bunt FM-spelare, vilket ledde till flera intressanta och givande partier. Ett av mina bättre partier var i första ronden mot en rysk IM och tack vare Lichess inbyggda analysfunktion kan det studeras i viss detalj här: https://lichess.org/X7y886T7/white

Avslutningsvis ett par ord om den stora uppenbara nackdelen med onlineschack; risken för fusk. Det spelar naturligtvis ingen roll att insatsen är imaginära internetpoäng, eftersom ett fåtal personer kommer använda datorassistans ändå. Här är det dock återigen läge att prisa det arbete som Lichess utför. Många av de partier som spelas på sajten söks igenom med hjälp av starka datorprogram och eftersom människor typiskt sett är dåliga på att spela datorschack så identifieras en betydande andel av de fuskande spelarna efter en tid. I vår division var det en spelare från LASK som ertappades med att fuska och således raderades hans konto från sajten samtidigt som LASK blev nedflyttade till division tre. Det här var sannolikt inte det första fuskfallet och säkert inte det sista, men troligtvis kommer de flesta fuskarna att bli påkomna och för de fallen är det bra att det finns en kännbar men proportionerlig sanktionsmekanism. 

Anders Bäcklund

Lämna en kommentar