Problem är till för att lösas!

Vi hade problem i onsdags. Massor. 18 stycken totalt. Det var alltså problem-KM. Uppdelat i två avdelningar. En KM-avdelning och en tvådragsavdelning. KM-avdelningen hade 6 problem komponerade av Christer Jonsson. Tre problem med matt i 2, 3 och 5 drag och tre hjälpmattproblem i 2, 3 och 6 drag. Två av problemen hade två lösningar. Man kunde få totalt 8 poäng. Tvådragsavdelningen hade 12 problem med matt i två drag, 1 poäng per problem. Två timmar fick på oss att lösa våra problem.

När alla problem var lösta eller rättare när tiden hade gått ut så hade vi följande resultat:

KM-avdelningen
1-2 Sam Kassani (Klubbmästare) och Gunnar Holmquist 7/8. Bo Adler 5/8

Tvådragsavdelningen 
12/12 Henrik Boström

GRATTIS SAM

GRATTIS HENRIK

Här sitter vi med våra problem

Lämna en kommentar