Chess team battle 26 april

Några betraktelser om Kungstornets triumf i Chess Team Battle den 26 april

Det blev fjärde gången gillt i SSF:s Chess Team Battle för Kungstornet! Efter tre solida insatser under de föregående helgerna visade vi att Kungstornet är en mycket bra blixtklubb och att division två inte var något oöverstigligt hinder. Segerns tidpunkt var dessutom särdeles lyckad, eftersom förra helgens tävling var den sista som möjliggjorde direktkvalificering till division ett som Kungstornet nu kommer att göra osäker för de andra lagen under åtminstone fem veckors tid. Det var som vanligt bra uppslutning med 13 spelare som representerade klubbens färger och över lag så stod de flesta för stabila prestationer. Starkt bidragande till det goda resultatet var att vi hade tre spelare som placerade sig inom topp tio i den individuella tävlingen. Plats ett, tre och nio gick alla till Kungstornet! Av de individuella prestationerna bör Henrik Boström särskilt omnämnas, eftersom hans niondeplacering utgjorde en avsevärd överprestation i förhållande till rankingförväntningarna! Henrik vann ett intressant parti mot Winawerexperten Tomas Karlsson och det partiet kan studeras i viss detalj här: https://lichess.org/2OrdlJkF/white 
För den som önskar fördjupa sig ytterligare i tävlingens förlopp så hittar man den fullständiga resultatlistan här: https://lichess.org/tournament/lQ6HpA3O

Framåtblickande konstaterar jag avslutningsvis alltså att vi nu har kvalificerat oss för Division ett under de kommande veckorna och som alltid ser vi gärna att så många Kungstornare som möjligt antingen deltar eller agerar hejaklack som åskådare. 
Anders Bäcklund

Lämna en kommentar